Uviažte si pevné puto s Vašim dieťaťom

Kočíky historicky

V dnešnej modernej dobe si mnohokrát nevieme ani len predstaviť výbavu pre dieťatko, ktorej súčasťou by nebol kočík. Pri pohľade na obrovský výber kočíkov človek nadobudne dojem, že kočíky existujú od nepamäti a že bez nich hádam ani nie je možné starať sa o dieťa. Opak je však pravdou. 

Prvý kočík skonštruoval Willian Kent v Anglicku v roku 1773 a slúžil malému vojvodovi z Devonshiru. Ten sa v ňom vozil pre zábavu a kočík ťahala koza. Celkovo slúžili prvé kočíky skôr na zábavu malých šľachticov a šľachtičných a ťahali ich menšie domáce zvieratá ako už spomínaná koza, pes alebo poník. Prvý patent na detský kočík bol vydaný až v roku 1853. Prvé modely sa začali vyrábať v Nemecku a s dnešnými kočíkmi mali len málo spoločné. Pôvodne boli kočíky vyrábané v cyklistickej dielni a neboli tlačené, ale ťahané. Kočík pozostával z podvozku a dreveného alebo prúteného koša, v ktorom mohlo dieťa len vzpriamene sedieť. Kočíky boli teda skôr akousi zmenšeninou kočov, v ktorých sa vozili dospelí.

    Asi o 20 rokov neskôr sa ťahané kočíky zmenili na tlačené, čo malo hlavne praktický význam. Rodičia mohli na svoje dieťa za jazdy vidieť, alebo mohli o tlačenie kočíka požiadať sluhu, či pestúnku. Rýchlo sa tak vyvinulo samostatné priemyselné odvetvie, ktorá sa zaoberalo výrobou kočíkov. Kočíky sa stávali stále pohodlnejšími rovnako pre deti, ako aj pre rodičov. Technické parametre sa zlepšovali ruka v ruke s tými dizajnovými. Už v roku 1896 obsahoval katalóg istej firmy viac než 100 rôznych druhov detských kočíkov. 

Kočík bol zo začiatku luxusom pre bohaté rodiny, po skončení prvej svetovej vojny si však postupne našiel svoje miesto vo všetkých spoločenských vrstvách. Rozširovala sa ponuka, pridávali sa funkcie a úložné priestory. Dnes sme dospeli do štádia, kedy maminka pri jednom dieťati vystrieda aj niekoľko kočíkov. Existuje pritom verzia s vajíčkom, s hlbokou vaničkou, "šporťák".  Dieťa môže vidieť na mamu, alebo sa môže pozerať v smere jazdy. Taktiež sú tu kočíky pre dvojičky, či vekovo rozdielnych súrodencov.

 

Pri používaní kočíkov by sme mali brať do úvahy, za akým účelom a pre akú vekovú skupinu detí boli kočíky vynájdené. Hlavne by sme však mali brať ohľad na evolučne dané potreby detí. Pretože potreby ako fyzický a očný kontakt s matkou, ľudské teplo, známy rytmus chôdze matky sprostredkovaný nosením, či vzájomnú interakciu nezabezpečí ani ten najdrahší a najznačkovejší kočík. Šatka, alebo kvalitný ergonomický nosič sú okrem toho najlacnejším a najspratnejším kočíkom na svete.

Ak stále nie ste presvedčení o výhodách nosenia, skúste sa na chvíľu vcítiť do malého dieťaťa (novorodenca) v kočíku, ktoré zobrazuje nasledujúce video:

https://www.youtube.com/watch?v=zga_mW9vqnE#t=80

Koniec videa ukazoval pohľad na svet z perspektívy noseného dieťaťa. Ktorým dieťaťom by ste chceli byť Vy?